Ingurumena eta meteorologia

Gaiak

Eguraldia Euskadin, natura-ondarea eta biodibertsitatea, ura, hondakinak, airea, kutsaduraren prebentzioa, ingurumen-inpaktua...

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

 • Eguraldia Euskadin

  Eguraldiaren eta itsasoaren iragarpena, datozen egunetarako joera, ohar eta alerta meteorologikoak...

 • Dibertsitate biologiko eta geologikoa

  Biodibertsitatea, geodibertsitatea, espezieak, ekosistemak eta habitatak, naturaguneak...

 • Ura

  URAk, Euskal Ur Agentziak, Euskadiko lurrazaleko eta lur azpiko uren egoera ona zaintzen eta hobetzen du.

 • Hondakinak

  Hiri-hondakinak, hondakin arriskutsuak, ez-arriskutsuak...

 • Airea

  Airearen kalitatea, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak, konposatu organiko hegazkorrak: 117/2003 Errege Dekretua...

 • Kutsaduraren prebentzioa, ingurumenaren ikuskaritza eta kontrola

  IPPC, Ingurumen-baimen Bateratua, Teknika Erabilgarri Onenak, E-PRTR, ingurumenaren ikuskaritza eta kontrola...

 • Lurzorua

  Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena, lurzorua ez kutsatzea eta kutsatutakoa garbitzea...

 • Ingurumen-ebaluazioa

  Proiektuen, Plan eta Programen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.